far_panorame-102

©M &JPD' Websted - alle rettigheder forbeholdes

tilbage

En handelse i Klondyke  
     

I Klondyke var der en Tid og er der endnu den Dag i Dag stor Eftersporgsel blandt Folk, hvor Guldet er at finde og naar endelig det lykkedes en eller anden at finde en stor Klump, rygtedes det straks og mange rejste da samme Sted kun for at soge om der ikke var mere.
En fattig Minearbejder havde ogsaa fornyelig faaet et saadant Sted; men fandt rigtig nok intet Guld, noget fik han dog.
En Nat vaagnede han ved Barneskrig, hans Kone havde faaet et Barn paa 12 pund.
Dette rygtedes snart og et villigt Menneske udbredte det Rygte, at den og den Guldgraver havde faaet en Guldklump paa 12 pund.
Ufortovet rejste 2 mand fra et Nabosogn derhen og bankede pa Doren, og da Manden ikke var hjemme, udspandt der sig folgende Samtale mellem vedkommende Guldgravers Hustru og de 2 fremmede Mand:

-Er det sandt at Deres Mand har faet en Guldklump pa 12 pund 
Konen studsede og svarede:
- Det kan ikke nagtes!
- De tror ikke han vil oplyse og om hvor Stedet er?
- Nej det tror jeg ikke!
- Har han arbejdet alene?
- Ja, paa den smule Hjalp nar, at jeg har kunnet give ham!
- Stedet hvor han gravede, er maaske ikke  saa langt herfra?    
- Nej, det er lige her i narheden!
- Og De vil ikke vise os det?
- Nej, det vil jeg ikke !
- Det er altsaa en Hemmelighed?
- Saa omtrent baade ja og nej.
- Er det en storre Grube?
- Nej, men den er naturligvis bleven udvidet under Arbejdet!
- Hvorlange han han da gravet?
- Aa, omtrent et Aar.
- Og De vil ikke tillade os at grave?
- Nej, det vil han sikkert nok ikke.
- Eller for god Betaling overlade os en Del i Gravningerne?
- Heller ikke det, tror jeg at han gaar ind paa!
- Ved De om der er andre der har gravet der for ham?
- Ja, som hans Kone ved jeg, at han ikke er den eneste,
- Havde De noget Besvar med at faa Klumpen?
- Nej, men der var mere Arbejde med at faa den ud, men det overlod han til mig selv!
- Det var da markeligt. Vi kunde da vel ikke faa den Klump at    se?
- Jo. Var saa God sagde Konen og loftede Forhanget fra Vuggen til side.
Men kan tanke sig Mandenes Forbavselse!