Panorama-Jacob

©M &JPD' Websted - alle rettigheder forbeholdes

Jacobs CV

31.05.1941

Født i Faaborg - Forældre: Jacob Peder Jørgensen
og Olga Marie Jørgensen f. Pedersen

07.09.1941 - 20.03.1964

Døbt: Jacob Peder Dauerhøj Jørgensen  i mange år kaldt Danerhøj på grund af en skrivefejl på dåbsattest

22.08.1959 - 03.06.1964

Elev på Skårup Statsseminarium, flyttede til Skårup 

23.08.1963 - 03.06.1964

Formand for elevrådet på seminariet

20.03.1964

Nyt navn: Jacob Peder Dauerhøj

26.03.1964

Gift med Marianne Ravnø i Tranderup kirke, Ærø

03.06.1964

Afgang fra Skårup Statsseminarium som folkeskolelærer

15.06.1964

Flyttede til Odense

02.07.1964 - 14.11.1965

Soldat ved Forsvarets Lægekorps  Vordingborg og Odense - uddannet til sygepasser

15.11.1965 - 01.08.1972

Lærer på Ærøskøbing Skole, flyttede til Ærøskøbing

1966-1972

Medlem af Hjemmeeværnet (luftmeldekorpset)

11,03.1969

Flyttede til Marstal,

01.08.1972 - 30.11.1979

Viceskoleinspektør Ærøskøbing Skole

1972-1979

Chef for Hærhjemmeværnet på Ærø kompagnichef/kaptajn

01.12.1991 - 01.03.1991

Skoleinspektør på Hindsholmskolen i Dalby Sogn, Kerteminde Kommune   
Flyttede til Dalby i Kerteminde kommune

01.01.1990 - 31.12.2001.

Medlem af byrådet i Kerteminde kommune

01.03.1991 - 31.12.2001

Borgmester i Kerteminde

01.01.2002 -  ?

Pensionist ( genopstillede ikke til valget i nov 2001 )

01.02.2002 - 01.12.2006

Bedemandsassisent ved Nils-Peter Holm Begravelser, Kerteminde

15.11.2005 - 31.12.2010

Valgt til sammenlægningsudvalget/ kommunalbestyrelsen i Ny Kerteminde kommune

22.06.2006 - 31.12.2010

Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Kerteminde kommune

14.03.2015 -

formand for Ældre Sagens lokalafdeling i  Kerteminde

14.04.2016 -

formand for Ældre Sagens  distrikt 6 Fyn og øer