far_panorame-102

©M &JPD' Websted - alle rettigheder forbeholdes

 • Rosenhaand
 • Du,  som med din lille Haand
  saa nylig lagt i Rosenbaand,
  hvis Torne ikkun staar i Brud
  - gid de maa aldrig bryde ud.
 • Dig vil jeg give en Ide:
  Hvorledes Manden bør sig tee
  naar Konen bliver øm og varm
  og Sukke hæve hendes Barm.
 • Øs nu Opmærksom, dog med Held
  af min Erfarings Kildevæld:
  Hun lægges i en Seng saa lun
   - hver Pude fyldt med Edderdun.
   
  Skøn er Naturens nøgne Værk,
  derfor bort med hendes Særk.
  Læg under hendes Bag i Smug
  en Pude gjort til samme Brug.

  Men hvis hun har en fyldig Bag!
  Ja, saa er det en anden Sag!
  Derpaa du fra hinanden slaar,
  de tvende marmorhvide Laar

  Knug dig til hendes Barm saa rund,
  sug Vellyst af den sode Mund.
  Og rødmer hæftig hendes Kind?
  Stik Fingeren en Smule ind.

  Nu er der dem, der paastaar at
  man Ret for Alvor bør tage fat!
  Sligt ej du reflekterer paa.
  Kun Fuskere kan tale saa!
 • Nej, Kys og Kild og Tryk og Stik,
  til du ser Graad i hendes Blik
  Indtil du ser, hun svæver i
  vellystens søde Raseri
   
  Indtil hun giver sagte Bid
  og hver en Muskel er i Strid.
  Indtil du tæt af hendes Ben
  omsluttes som en Ædelsten

  Da er det Tid, forsigtig vær,
  thi Øjeblikket vigtigt er!
  Selv naar hun med et kælent Smil
  slaaar Haanden om din Elskovspil.

  At den kan svulme tyk og trind,
  og dybt til Hjærtet stikkes ind.
  End ej for snart den søde Strid,
  nej, stød kun langsomt - giv dig Tid!

  Vil du ret føre Striden sød:
  Pauser ved hvert et enkelt Stød!
  Og gør for ej at mangle Krudt
  en Hovedpause hvert Minut

  Naar da en Kildren i dit Spær,
  bebuder Øjeblikket nær.
  Når hendes Grottes dunkle Gang
  indslutter dig med Lyst og Trang.

  Da Septret ind, saa langt det naaar!
  Lad Haaret trykke sig mod Haar!
  Og Sprøjt med Styrke Saften sund
  i hendes Grottes dybe Bund.

  Da hun dig aldrig siger Nej,
  naar du vil frem paa denne Vej,
  men er paa første Vink til Stede
  at aabne Grottens dør med Glæde.