2_Panoramafarogmor03

©M &JPD' Websted - alle rettigheder forbeholdes

Mors Aner er beskrevet af hende selv. Klik for at se nærmere.

Mor har i sine efterladte papirer prøvet at få lidt styr på sin familie.

Oldefar hed Anders. Han var Stodderkonge i Horne,  Enkemand med to Børn, Karen og Anders,
blev senere gift igen og fik en Datter Marie som senere blev gift med en Arbejdsmand som hed Ole Jørgensen, det var min bedsteforældre. Han arbejdede hele deres Ægteskab som Altmuligmand på Hvedholm hos Greven for 40 Kr. om Maaneden + en Gris og maaske lidt Brænde. Vi var 13 søskende, men de 8 døde som helt smaa.
Her er Listen over deres Børn::
Jensigne gift med Lars Hansen, vejmand og arbejdsmand, de havde to børn:
Andreas han var ungkarl og havde et lille Husmandssted var født med Klumpfod.
Johanne gift med Husmand Hans Madsen Andersen Lyø, de havde tre Børn.

Marie Kirstine,( Min Mor gift med  Peder Johannes Pedersen.

Gine gift med Arbejdsmand Christian Christiansen, to Børn:
Ella gift med Niels – ingen Børn.   

Hans gift med Anni: to piger’

Hanne døde som 16årig

Johanne døde som 4årig

Peder gift med Kirstine Christiansen: 3 Børn

Gertrud gift med Snedkersvend Ejnar Hansen Jordløse, 3 Børn: Direktør Thorkild Jørgensen ” Argos ” gift med Lis Bielefeldt, 3 Drenge.

Edith gift med en Sporvognsfunktionær i København 3 Børn

Maren ugift,

Anders , invalid - død som 26årig

Olga Marie gift med Arbejdsmand Hans Madsen Hansen fra Lyø, ingen Børn

 

Mors Bryllup i september 1962

mor_hans

Min mor blev gift i september uden at jeg deltog i brylluppet. Selv om jeg siden var meget glad på mors vegne over, at hun havde fundet en ny mand, hun var jo kun 50 år, så kunne jeg ikke få tid til at deltage, fordi der netop var noget på Ærø, så det ikke lige passede ind i planerne. Set i bakspejlet er jeg sikker på, at det er noget vrøvl. Hvis jeg havde villet, så kunne det sikket have været arrangeret! Det har jeg lige siden haft dårlig samvittighed over! Hans var jo tidligere gift med mors moster, og var en del ældre end mor. Ægteskabet tilførte mor en noget bedre økonomi, end hun havde. De fik eget hus i Hospitalsstræde, og det var første gang i mors liv, at hun boede i eget hus. Hans døde på deres 5 års bryllupsdag, og da mor samme år var fyldt 55 år, så opfyldte hun betingelserne for at få enkepension. Var han død dagen før, havde hun ikke fået pension. Kom så ikke at sige, at der ikke er mere mellem himmel og jord end det vi forstår! Hans var en skikkelig mand, men han matchede ikke mor intellektuelt. Mor har siden fortalt, at han var meget sexfikseret; mere en hun brød sig om, men Ok! efter et ægteskab med en 47 år ældre mand, så skulle der vel heller ikke så meget til, før det var meget mere, end hun havde været vant til. Jeg har de bedste minder om Hans. Han var et rart menneske at være sammen med, så han hører bestemt med til familien.