Panorama-Jacob

©M &JPD' Websted - alle rettigheder forbeholdes

Margrethes Plads blev en ”varm pølse”
Skal man flytte skurvognen (kaldet Ølvognen) fra ”Margrethes Plads” ?

IMAG0043

skurvogn 4
skurvogn 5

I Gunnar Rasmussen periode var venteværelset Rutebilstationen lige over for Rådhuset blevet et tilholdssted for en del borgerne, som sad og drak øl. De fik engang imellem for meget og var temmelig højrøstede og svinede både i venteværelset og på toilettet. Det generede flere brugere af busserne, og besøgende på posthuset lige ved siden af. Gunnar tog initiativ til at anskaffe en skurvogn, som blev sat op på ”Margrethes Plads”. Pladsen var blevet ryddet efter en tidligere bygning på havnekajen i forbindelse med et tidligere besøg af regentparret. Nu blev den nærmest brugt til parkeringsplads, og Marineforeningen havde også fået anbragt en pavillon til brug for deres møder. Men der var ingen lokalplan for område
 Skurvognen generer mig sådan set ikke, men det generer mig, at de, der benytter skurvognen står og tisser udenfor. Det lugter grimt. Kunne man ikke lave et ”tissehus” ril dem. Dette spørgsmål blev rejst på et møde i Socialdemokratiets generalforsamling i marts, og det blev fulgt op af en debat om det var kommunens opgave at give brugerne et sted at være og jeg anførte, at det i det mindste var lykkedes at få dem væk fra rutebilstationen.  Det kom til at fylde rigtig meget i aviGunnar Rasmussen periode var venteværelset Rutebilstationen lige over for Rådhuset blevet et tilholdssted for en del borgerne, som sad og drak øl. De fik engang imellem for meget og var temmelig højrøstede og svinede både i venteværelset og på toilettet. Det generede flere brugere af busserne, og besøgende på posthuset lige ved siden af. Gunnar tog initiativ til at anskaffe en skurvogn, som blev sat op på ”Margrethes Plads”. Pladsen var blevet ryddet efter en tidligere bygning på havnekajen i forbindelse med et tidligere besøg af regentparret. Nu blev den nærmest brugt til parkeringsplads, og Marineforeningen havde også fået anbragt en pavillon til brug for deres møder. Men der var ingen lokalplan for område
 Skurvognen generer mig sådan set ikke, men det generer mig, at de, der benytter skurvognen står og tisser udenfor. Det lugter grimt. Kunne man ikke lave et ”tissehus” ril dem. Dette spørgsmål blev rejst på et møde i Socialdemokratiets generalforsamling i marts, og det blev fulgt op af en debat om det var kommunens opgave at give brugerne et sted at være og jeg anførte, at det i det mindste var lykkedes at få dem væk fra rutebilstationen.  Det kom til at fylde rigtig meget i aviserne den næste 1½ måned og her er overskriften til en artikel om, hvad ”skurvognfolket selv mente herom.

Anbringelsen af skurvognen skulle tages op til revision på et økonomiudvalgsmøde den 7. maj, så det blev anledning til en livlig debat om det betimelige i, at man benyttede en af byens bedste plads til ”den slags mennesker”, som det blev sagt.
Der kom mange gode forslag, og det blev en underholdende debat. Skulle man have en pølsevogn eller en kaffebar, hvor man også solgte pølser, skulle der være permanent P-plads, eller skulle man lave det til et grønt område. Man enedes om at sende det tilbage til de involverede udvalg og udbad sig forslag til løsninger inden man besluttede sig. Vi kunne dog enes om, at man skulle navngive pladsen Margrethes Plads, som den i forvejen blev kaldt.

  1991-05-22 I orden at flytte ølskurvognen. (fra fyens stiftstidende)
  Siger »tørstige sjæle« på havnen
  KERTEMINDE - Det ser nu ud til, at det foreløbig sidste afsnit i »øl-skurvogns-debatten« er ved at være skrevet.
  I torsdags blev det på byrådsmødet så godt som vedtaget, at den grønne skurvogn skal flyttes om bag forretningen »Provianten« bag Kerteminde Sejlklub, og den placering er »de tørstige sjæle« på havnen meget tilfredse med.
  - Det sted kan vi bestemt leve med vognen stilles, siger skurvogns-folkenes talsmand, Claus Nielsen. For rent faktisk var det mig, der i sidste uge aflagde borgmester Jacob Dauerhøj et besøg på rådhuset og foreslog, at vognen blev flyttet om bag ved »Provianten«. Så hvis den ide føres ud i livet, tror jeg ikke, der bliver problemer, at få folk til at flytte med.
  - Men i øvrigt er vi ved at være godt og grundigt trætte af de mange avisskriverier om skurvognen. Nu må det snart få en ende. Vi er bestemt ikke interesserede i al den polemik. Vi vil bare gerne have et samlingssted, hvor vi i ro og fred kan drikke en pilsner og få en god gang snak. Så er den ikke længere, fastslår Claus Nielsen.
  Borgmester Jacob Dauerhøj er glad for, at »skurvogns-folkene« bifalder den nye placering. - Hvis det ender med, at vi flytter vognen, sker det tidligst efter påske. For mine
  to viceborgmestre og jeg skal lige have en snak med folkene i skurvognen, før den endelige afgørelse træffes. Det vedtog byrådet. Det møde kan tidligst holdes efter pinse, slutter borgmesteren. Brehm

  1991-05-30 Den bliver·stående på havnen (fra fyens stiftstidende)
  Men uden øldrikkere fra Munkebo og Vollsmose

  1991 skurvogn (8)

  Danmarks mest omtalte skurvogn på havnen i Kerteminde flyttes
  alligevel ikke, bl. a. af hensyn til Arne Lundemann. Foto: Nils Mogensen.
  KERTEMINDE - Danmarks mest omtalte skurvogn, der indeholder det uautoriserede værtshus på Margrethes Plads på havnen i Kerteminde, skal alligevel ikke flyttes. Ja, man tror det er løgn, for nu har de lokale politikere to gange truet med, at vognen skulle fjernes, fordi den ikke ligefrem pynter midt på havnepladsen. Bl.a. var der ryster fremme om at flytte skurvognen ud ved siden af renseanlægget. Senere mente et flertal i byrådet, at den nok stod bedre bag forretningen Provianten ved Kerteminde Marina.
  Men nu er man åbenbart kommet på bedre tanker. For de tre politikere i »skurvogns-udvalget«, borgmester Jacob Dauerhøj (S), viceborgmester Else Møller (K) og 2. viceborgmester J.A. Wistoft Larsen (V) har netop aftalt med de tørstige sjæle i skurvognen, at den alligevel skal blive stående - til skurvognsfolkets store tilfredshed.
  - Men hvorfor nu det, borgmester Jacob Dauerhøj?
  - På byrådsmødet den 16. maj kom det frem som et forslag, at flytte vognen ud bag Provianten. Men det blev ligeledes vedtaget, at vognen ikke blev flyttet, før vi tre i udvalget havde talt med folkene, der benytter skurvognen.
  - Efter det byrådsmøde er jeg blevet kontaktet af indehaveren af Provianten. Han var meget ked af at få vognen som nabo. Endelig blev vi selv opmærksomme på, at hvis ·vognen blev flyttet ud bag Provianten, så ville den kun komme til at stå 50 meter fra det store cirkustelt, hvor Arne Lundemann og co. skal spille kabaret det meste af sommeren. Og det, mente vi, var ikke særlig heldigt, siger Jacob Dauerhøj.
  - Så nu har vi aftalt med folkene i skurvognen, at den kan blive stående på Margrethes Plads - vel at mærke hvis de sørger for, at der er ro og orden. Vi har ligeledes gjort dem opmærksom på, at vognen bliver flyttet, hvis der laves en lokalplan for området.
  Borgmesteren gør til slut opmærksom på, at man holder øje med, hvad det er for folk, der gør brug af skurvognen.
  - Vi har fået informationer om, at der kommer folk fra både Munkebo og Vollsmose og drikker øl i vognen. Det vil vi ikke have. Skur· vognen er for folk fra Kerteminde. Det er ikke et offentligt værtshus, så vi skal ikke have skabt et sommersamlingssted for tørstige sjæle fra hele Fyn midt på havnen. Det har vi også gjort »skurvognsfolkene« opmærksom på.
  I løbet af ganske få dage vil den grønne skurvogn blive klodset op, så man kan se, at det nu er en stationær plads, den har midt på havnen. Og så vil de tørstige sjæle ellers - for kommunens regning - blive udstyret med et par spande rød maling og nogle pensler, så vognen kan få samme røde farve som træbygningerne ved siden af. Brehm

Skurvognsssagen var i grunden en lille sag, som dog fik megen omtale i aviserne, men det var for ingen ting at regne i forhold til savværks sagen, der kom til at vare i flere år, og hvor folk ligefrem så ud til at blive uvenner med os politikere og med hinanden. Der er såmænd ikke så meget nyt under solen. Man havde ikke de sociale medier til rådighed, men til gengæld skrev aviser rigtig meget om byrådets sager dengang               Videre til savværket       Tilbage til borgmester